DevELec AB

Om oss

Enskilda projekt och specifika lösningar. Vi diskuterar gärna enskilda projekt och specifika lösningar, på plats hos Er om så önskas eller via telefon och/eller e-post.

Verksamheten idag styrs av ett stort genuint intresse i att lösa tekniska "problem", dvs att ta fram tekniska och ekonomiskt bra lösningar på kundspecifika krav och behov. Ledord är kunskap och erfarenhet. Med en många gånger relativt enkel modifiering av befintliga anläggningar, alltid föregången av tester och mätningar, kan man spara pengar och få en bättre funktion.

Develec AB vänder sig till alla med behov av att få en lösning på någon teknisk fråga inom el, elektronik och automation. Genom ett stort nätverk med kontakter inom olika branscher kan vi hitta lösningar på många olika frågeställningar.

Erfarenhet och mångsidighet har kommit med tiden och de många olika uppdragen. Drivkraften har varit och är ett genuint intresse i att lösa tekniska kundspecifika behov - stora eller små - för en god teknisk och ekonomiskt bra funktion. Genom samarbete och kontinuerlig kommunikation med kunden, eventuella övriga entreprenörer, med specialister i branschen och inom det egna nätverket, ger detta till slut en bättre lösning och funktion. Ett bra resultat är målet för alla involverade där ansvar och uppföljning är två av nyckelorden.

Historia

Develec AB startades 1991 med anledning av ett större utlandsprojekt då en svensk stor tillverkare av mobiltelefoniutrustning och ett stort utländskt företag inom hvac (heating, ventilation and airconditioning) krävde ett speciellt koncept. Projektet gick ut på att kyla mobiltelefoniutrustning placerade i specialbyggda containers i öknen runt Kuwait City.

Mobiltelefoniprojektet var Develecs första större projekt som satte kunskap och resurser på prov. Projektet innehöll förutom den övergripande projekteringen, även konstruktion och installation av systemet, samt också konstruktion och tillverkning av ca 250 kretskort, för kundspecifik modifiering av kylaggregaten. Allt styrdes av flera Siemens plc-system med omfattande programmering i var och ett gjord av Develec.

Service och reparation

L@ouml;dkolv

Konsultation

Ring gärna innan ni skickar. Det kan avhjälpa lättare fel som trasiga säkringar etc. Tryck här för att ringa direkt. +46 705 80 26 09

Tryck här för att skicka sms

Oscilloskop

Skicka laddare/kraftaggregat för service

Var vänlig och skriv ut, fyll i följande serviceblankett och skicka med i förpackningen vid service. Laddare/kraftaggregat i behov av service och reparation skickas till följande adress:

Develec AB
Myckleby-Näs 209
473 94 Henån

Kontakt

telefon

+46 705 80 26 09

adress

Develec AB
Myckleby-Näs 209
473 94 Henån