Verksamheten i dag

VERKSAMHETEN IDAG styrs fortfarande av ett stort genuint intresse i att lösa tekniska "problem", dvs att ta fram tekniska och ekonomiskt bra lösningar på kundspecifika krav och behov. Ledord är kunskap och erfarenhet. Med en många gånger relativt enkel modifiering av befintliga anläggningar, alltid föregången av tester och mätningar, kan man spara pengar och få en bättre funktion.
DEVELEC AB startades 1991 med anledning av ett större utlandsprojekt då en svensk stor tillverkare av mobiltelefoniutrustning och ett stort utländskt företag inom hvac (heating, ventilation and airconditioning) krävde ett speciellt koncept. Projektet gick ut på att kyla mobiltelefoniutrustning placerade i specialbyggda containers i öknen runt Kuwait City.
Mobiltelefoniprojektet var Develecs första större projekt som satte kunskap och resurser på prov. Projektet innehöll förutom den övergripande projekteringen, även konstruktion och installation av systemet, samt också konstruktion och tillverkning av ca 250 kretskort, för kundspecifik modifiering av kylaggregaten. Allt styrdes av flera Siemens plc-system med omfattande programmering i var och ett gjord av Develec.